Väldigt många av Sveriges invånare har någon gång provat fiske av något slag. Man räknar faktiskt med att fiske är en av de största fritidsaktiviteterna i Sverige, detta har framkommit genom undersökningar som visar på att det är närmare 1,6 miljoner människor i åldern 16 – 80 år som årligen beger sig ut med spöet för att se om man kan få napp. Inkluderar man barn och unga under 16 år så stiger siffran lätt upp över 2 miljoner.

Även fast det är en populär aktivitet att utföra på sin fritid och gärna som familj så behöver det inte stanna där. Man kan nämligen ta sitt fiskande till nästa nivå och tävla i olika grenar. I Sverige finns det flera olika fiskeklubbar och föreningar att ansluta sig till som året runt arrangerar olika tävlingar och mästerskap, sportfiske har till exempel egna SM.

I klubbarna och på tävlingar är det allra flest män som engagerar sig och deltar, man räknar på att det är cirka 60 000 som är aktiva sportfiskare.

Vill man tävla i fiske så finns det flera olika grenar som man kan göra det i. Antingen riktar man in sig på någon enstaka gren eller så deltar man i flera olika grenar beroende på intresse.

De grenar som går att tävla i är traditionellt och internationellt mete, pimpel, kust-, sjö- och havsfiske, trolling, mormyska, fluga, abborre och gädda. Dessa grenar har nationellt regelverk. Reglerna är olika för olika grenar och det är även olika tekniker som används och olika typer av utrustning som behövs.

Det anordnas också speciella fisketävlingar för barn varpå detta fortfarande kan lämpa sig som en familjeaktivitet trots att man vill göra det mer seriöst. Det finns tävlingar för alla åldrar och det arrangeras årligen olika läger för barn att åka till för att lära sig mer om fiske.